Terug Gemeenteraad

ma 06/09/2021 - 21:00 Raadzaal

Mededelingen

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

Agendapunten van raadsleden

Technische dienst

Administratie en mobiliteit

Projecten en overheidsopdrachten

Milieu

Cultuur

Beleidsondersteuning

Secretariaat

Duurzaamheid

Aanvullende dagorde

Varia

 • Bespreking van onderstaande punten op initiatief van de vermelde raadsleden:

  • Kim Buyst:
   • Uitwerken van het kader voor de organisatie van kermisactiviteiten door verenigingen.
   • De omleiding omwille van de kermisactiviteiten in Ravels werd niet gerespecteerd door een lijnbus.
   •  De informatie op de website over de omleiding omwille van werken aan het jaagpad is niet correct.
   •  Overstromingsrisico bij de ontwikkeling van de nieuwe verkaveling Gilseinde.
   • Stand van zaken m.b.t. het dossier  Nationaal Park Taxandria.
  • Gert Laurijssen:
   • Economisch belang van een Nationaal Park in de gemeente.
   • Bestemming van de coronasubsidie toegekend aan de gemeente.
  • Els Potters:
   • Ondertekening van de statiegeldalliantie.
   •  Informatie over de kwaliteit van de gebruikte gronden voor het dempen van putten.
   • Stand van zaken mbt de afvalteringswerken aan de Beekseweg
  • Marion Leemans:
   • Plaats van de kermisactiviteiten in Poppel.

Publicaties

Besluitenlijst